The Allen & Overy Warsaw podcast

Bezskuteczność spłaty finansowania i bezskuteczność ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego

February 20, 2020

Weronika Groskrejc i Artur Rutkowski, prawnicy w kancelarii Allen & Overy w Warszawie doradzający klientom w obszarze bankowości i finansów, w swoim nagraniu starają się odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach dopuszczalna jest spłata długu i ustanowienie zabezpieczeń, tak aby nie naruszyć zasad wynikających z tzw. hardening period na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App