The Allen & Overy Warsaw podcast
First institutional protection scheme to be set up by Polish commercial banks

First institutional protection scheme to be set up by Polish commercial banks

June 20, 2022

In the A&O Warsaw podcast series, Łukasz Walczyna, a counsel in the Banking & Finance practice, invites his colleagues from the firm to discuss market trends, new legislation and other significant events in the Polish legal market.  In this episode Łukasz and Piotr Lesiński, a partner in the Banking & Finance practice, talk about the first institutional protection scheme to be set up by Polish commercial banks.

W ramach najnowszej serii podcastów Allen & Overy w Warszawie mec. Łukasz Walczyna, counsel w dziale bankowości i finansów, zaprasza swoich współpracowników do wspólnej dyskusji na temat trendów rynkowych, nowych przepisów oraz innych ważnych wydarzeń w polskiej branży prawniczej. W najnowszym odcinku mec. Łukasz Walczyna i mec. Piotr Lesinski, partner w dziale bankowości i finansów, rozmawiają o pierwszym instytucjonalnym systemie ochrony, który planują stworzyć polskie banki komercyjne.

Umowa wsparcia projektu

Umowa wsparcia projektu

September 11, 2020

Artur Rutkowski, prawnik w kancelarii Allen & Overy w Warszawie doradzający klientom w obszarze zakresu bankowości i finansów, omawia umowę wsparcia projektu. Niniejsze nagranie poświęcone jest konstrukcji umowy oraz rodzajom udzielanego wsparcia. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

RODO w transakcjach M&A

RODO w transakcjach M&A

May 20, 2020

Justyna Ostrowska, starszy prawnik kancelarii Allen & Overy w Warszawie doradzająca klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej, omawia poszczególne etapy transakcji M&A w świetle RODO. Niniejsze nagranie poświęcone jest przetwarzaniu danych pracowniczych na ostatnim etapie transakcji – w trakcie oraz po podpisaniu umowy sprzedaży. Zapraszamy na czwartą część serii podcastów poświęconej danym pracowniczym w transakcjach M&A.

Finansowanie i restrukturyzacja w czasach pandemii: Restrukturyzacja pozasądowa w czasach pandemii

Finansowanie i restrukturyzacja w czasach pandemii: Restrukturyzacja pozasądowa w czasach pandemii

March 23, 2020

Tomasz Trocki, counsel w kancelarii Allen & Overy w Warszawie kierujący praktyką restrukturyzacji pozasądowych, w swoim nagraniu analizuje, jak restrukturyzacja konsensualna może pomóc dłużnikom oraz wierzycielom w obecnej sytuacji.

Finansowanie i restrukturyzacja w czasach pandemii: Restrukturyzacja sądowa w czasach pandemii

Finansowanie i restrukturyzacja w czasach pandemii: Restrukturyzacja sądowa w czasach pandemii

March 18, 2020

Bartosz Merczyński, partner w kancelarii Allen & Overy w Warszawie kierujący warszawską praktyką bankowych sporów sądowych i upadłości, w swoim nagraniu zastanawia się, czy rozpoczynanie restrukturyzacji sądowej w czasie pandemii to dobre rozwiązanie.

Bezskuteczność spłaty finansowania i bezskuteczność ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego

Bezskuteczność spłaty finansowania i bezskuteczność ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego

February 20, 2020

Weronika Groskrejc i Artur Rutkowski, prawnicy w kancelarii Allen & Overy w Warszawie doradzający klientom w obszarze bankowości i finansów, w swoim nagraniu starają się odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach dopuszczalna jest spłata długu i ustanowienie zabezpieczeń, tak aby nie naruszyć zasad wynikających z tzw. hardening period na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego.

RODO w transakcjach M&A - 3

RODO w transakcjach M&A - 3

January 31, 2020

Justyna Ostrowska, starszy prawnik kancelarii Allen & Overy w Warszawie doradzająca klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej, omawia poszczególne etapy transakcji sprzedaży w świetle RODO. Niniejsze nagranie poświęcone jest przetwarzaniu danych pracowniczych na etapie przygotowania transakcji sprzedaży oraz przygotowaniu data roomu. Zapraszamy na trzecią część serii podcastów poświęconej danym pracowniczym w transakcjach M&A.

RODO w transakcjach M&A - 2

RODO w transakcjach M&A - 2

December 6, 2019

Justyna Ostrowska, starszy prawnik kancelarii Allen & Overy w Warszawie doradzająca klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej, omawia poszczególne etapy transakcji M&A w świetle RODO. Niniejsze nagranie poświęcone jest przetwarzaniu danych pracowniczych na etapie przygotowania transakcji sprzedaży i data roomu. Zapraszamy na drugą część serii podcastów poświęconej danym pracowniczym w transakcjach M&A.

RODO w transakcjach M&A

RODO w transakcjach M&A

October 31, 2019

Justyna Ostrowska, starszy prawnik kancelarii Allen & Overy w Warszawie doradzająca klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej, omawia rolę i obowiązki uczestników procesu M&A w świetle RODO. Zapraszamy na pierwszą część serii podcastów poświęconej danym pracowniczym w transakcjach M&A.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App